Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Nytt i immaterialrett, designrett, varemerkerett og markedsføringsrett
Ansvar:Henrik Pryser Libell
Forfatter:Libell, Henrik Pryser
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Juridika Innsikt
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020
Serie:Juridika Innsikt
Emneord:Designrett / Immaterialrett / Markedsføring / Varemerker
Stikkord:HR-2020-1142-A (Apple) / HR-2020-2017-A (Forsker-dommen) / Varemerkeloven (2010)
Innhold:Ny varemerkelov, Iphone-dommen og Forsker-dommen er blant de største nyhetene i immaterialrett og markedsføringsrett i år. Det skriver fagbloggen «IP-trollet» som i år utvidet med podkasten Huldrapodden.
Del av verk:Juridika Innsikt 2020

Vedlegg:- Juridika