Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Kommentar til Høyesteretts dom i Frøybas-saken
Ansvar:Av Are Stenvik
Forfatter:Stenvik, Are
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Juridika Innsikt
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020
Serie:Juridika Innsikt
Emneord:Juridika ekspertkommentar / HR-2019-2396-A
Stikkord:Barnevernloven (1992) § 6-3
Innhold:Med Frøybas-dommen slår Høyesterett enstemmig fast at staten ikke har objektivt ansvar for uhjemlet myndighetsutøvelse med mindre «særlige hensyn» gjør seg gjeldende. Dermed avslutter retten en debatt som har pågått helt siden 1800-tallet. (HR-2019-2396-A)
Del av verk:Juridika Innsikt 2020

Vedlegg:- Rettsinfo.no - HR-2019-2396-A
- Rettsdata - HR-2019-2396-A
- Lovdata Pro - HR-2019-2396-A
- Juridika