Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:IP-trollet: Slik var Kjennetegnsrettsåret 2020
Ansvar:Morten Smedal Nadheim, Julius Berg Kaasin
Forfatter:Nadheim, Morten Smedal / Kaasin, Julius Berg
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Juridika Innsikt
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Serie:Juridika Innsikt
Emneord:Domenenavn / Immaterialrett / Juridika ekspertkommentar / Varemerker
Stikkord:Direktiv (EU) 2015/2436 - Varemerkedirektivet 2015 / HR-2008-1686-A / HR-2020-1142-A (Apple) / Konkursloven (2014) / Patentloven (1967) § 44a / Rekonstruksjonsloven (2020) / Varemerkeloven (1961) § 4
Innhold:I samarbeid med jussbloggen IP-trollet presenterer Juridika Innsikt de viktigste begivenhetene fra immaterialretten i 2020. Denne uken presenteres kjennetegnsretten, som omfatter varemerker, foretaksnavn og domenenavn. Høyesteretts avgjørelse i Iphone-saken var blant de største høydepunktene i året som gikk.
Del av verk:Juridika Innsikt 2021

Vedlegg:- Lovdata Pro