Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Bokreferanse
Tittel:Advokatrobotene kommer – og kan ta med seg rettssikkerheten
Ansvar:Marianne Reinertsen
Forfatter:Reinertsen, Marianne
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Juridika Innsikt
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2020
Serie:Juridika Innsikt
Emneord:Jurister / Informasjonsteknologi / Robotisering / Rettssikkerhet
Innhold:Fører legal tech til rettsusikkerhet? Digital juss og advokatrobotene kan gjøre juss tilgjengelig for flere enn noen gang, likevel kan rettsikkerhet komme under press på nye måter.
Del av verk:Juridika Innsikt 2020

Vedlegg:- Juridika