Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Nytt i gjelds- og inkassoretten: 2021 Squid game-tokens og ny inkassolov
Ansvar:Henrik Pryser Libell
Forfatter:Libell, Henrik Pryser
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Juridika Innsikt
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2021
Serie:Juridika Innsikt
Emneord:Gjeld / Gjeldsregister / Inkasso / Lovgivning / Pandemi / Tvangsfullbyrdelse
Stikkord:Dekningsloven (1984) § 2-2 / Dekningsloven (1984) § 2-7 / HR-2020-2021-A / HR-2021-1759-U / Inkassoloven / LB-2020-48655 / LG-2021-125827 / LH-2021-110347 / Tvangsfullbyrdelsesloven (1992) § 7-2
Innhold:For første gang på tiår, ble det i 2020 færre inkassosaker, men inkassogjelden i Norge er likevel økt til skyhøye 115 milliarder kroner. Med ny inkassolov på vei vil jussen rundt tvangsfullbyrdelse endres dramatisk.
Del av verk:Juridika Innsikt 2021

Vedlegg:- Juridika