Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsmelding 2007-11
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:621.31(05)
Utgitt:NVE
Omfang:1 b., flere pag. - ill. (noen kol.)
Serie:NVE Årsmelding
Emneord:Vassdragsforvaltning / Årsrapporter
Note:Fortsettelse av NVEs Vår Virksomhet.
Ryggtittel: NVE årsmelding
Fra 2012 er NVEs årsmeldinger publisert i NVE Rapport-serien
Innhold:Inneholder NVEs årsmeldinger fra årene 2007 til 2011.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl
Vurdering:
Vedlegg:NVE Årsmelding 2008
NVE Årsmelding 2009
NVE Årsmelding 2010
NVE Årsmelding 2011