Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vår Virksomhet 1974-77
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:621.31(05)
Utgitt:NVE
Omfang:1 b., flere pag. - ill. (noen kol.)
Serie:NVE Årsmelding
Emneord:Vassdragsforvaltning / Årsrapporter
Geografiske emneord:Norge
Note:Fortsettelse av serien Årsmelding, fortsettes som Årsmelding igjen fra 1997.
Ryggtittel: NVE årsmelding
Fra 2012 er NVEs årsmeldinger publisert i NVE Rapport-serien
Innhold:Inneholder NVEs Vår Virksomhet fra årene 1974 til 1977.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket621.31(05)
Antall lån: 3
Vurdering:
Vedlegg:NVE Årsmelding 1974
NVE Årsmelding 1975
NVE Årsmelding 1976
NVE Årsmelding 1977