Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsmelding 1951-59
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:621.31(05)
Utgitt:NVE
Omfang:1 b., flere pag. - ill.
Serie:NVE Årsmelding
Emneord:Vassdragsforvaltning / Årsrapporter
Geografiske emneord:Norge
Note:Inneholder NVEs årsmeldinger fra årene 1951 til 1959
Opprinnelige titler er:
Årsberetning 1951-52 og 1952-53
Årsberetning 1953-54
Årsberetning 1954-55
Årsberetning 1955-56
Årsberetning 1958-59
Fra 2012 er NVEs årsmeldinger publisert i NVE Rapport-serien
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket621.31(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket621.31(05)
Antall lån: 5
Vurdering:
Vedlegg:NVE Årsmelding 1951-1953
NVE Årsmelding 1953-1954
NVE Årsmelding 1954-1955
NVE Årsmelding 1955-1956
NVE Årsmelding 1956-1957
NVE Årsmelding 1957-1958
NVE Årsmelding 1958-1959