Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsmelding 1959-64
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:621.31(05)
Utgitt:NVE
Omfang:1 b., flere pag. - ill.
Serie:NVE Årsmelding
Emneord:Vassdragsforvaltning / Årsrapporter
Geografiske emneord:Norge
Note:Inneholder NVEs årsmeldinger fra årene 1959 til 1964
Opprinnelige titler er:
Årsberetning 1959 -69 og 2. halvår 1960
Årsberetning 1961
Årsmelding 1962
Årsmelding 1963
Årsmelding 1964
Fra 2012 er NVEs årsmeldinger publisert i NVE Rapport-serien
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exUtlåntNVENVE-biblioteket621.31(05)01.03.2020
Antall lån: 5
Vurdering:
Vedlegg:NVE Årsmelding 1959-1960
NVE Årsmelding 1961
NVE Årsmelding 1962
NVE Årsmelding 1963
NVE Årsmelding 1964