• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Undersøkelser av vannvegetasjonen på Lesjaleirene Oppland fylke : 1989-94
Ansvar:Tor Erik Branderud og Marit Mjelde
Forfatter:Branderud, Tor Erik / Faugli, Per Einar / Eie, Jon Arne / Mjelde, Marit
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:574.5:621.311
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:14 s. - ill
Klassenummer:574.5:621.311
Serie:Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet ; 36
Dokumentet er en del av serien
Emneord:Biotopjustering / Terskler / Vassdragsreguleringer / Elvereguleringer / Ferskvannsbiologi
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel fra nr 31 til nr 37 er Biotopjusteringsprogrammet - Terskelprosjektet
Innhold:Har engelsk sammendrag
Biotopjusteringsprosjektet - Terskelprosjektet ble startet 1985 og er en fortsettelse av Terskelprosjektet (nr 1-25), avsluttet i 1984. Det er et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Direktoratet for naturforvaltning og Universitetene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE574.5:621.311
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket574.5:621.311
Vurdering: