Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fossekallen 1954-59
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) N
Utgitt:Oslo : NVE
Omfang:1 b., flere pag. - ill.
Serie:Fossekallen ; 1954-59
Emneord:Nyheter
Note:Dubletter står oppstilt blant tidskriftene
Innhold:NVEs meddelelsesblad Fossekallen, samling av utgaver fra nr.1:1954 til nr.4:1959.
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) N
2.exTilgjengelig1954-1955NVENVE-biblioteket556(05) N
3.exTilgjengelig1956-1958NVENVE-biblioteket556(05) N
Antall lån: 3
Vurdering:
Vedlegg:Fossekallen 1954:1
Fossekallen 1955:2
Fossekallen 1955:3
Fossekallen 1955:4
Fossekallen 1955:5
Fossekallen 1956:1
Fossekallen 1956:2
Fossekallen 1956:3
Fossekallen 1956:4
Fossekallen 1957:1
Fossekallen 1957:2
Fossekallen 1957:3
Fossekallen 1957:4
Fossekallen 1958:1
Fossekallen 1958:2
Fossekallen 1958:3
Fossekallen 1958:4
Fossekallen 1959:1
Fossekallen 1959:2
Fossekallen 1959:3
Fossekallen 1959:4