Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fossekallen 1990
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) N
Utgitt:Oslo : NVE
Omfang:1 b., flere pag. - kol.ill.
Serie:Fossekallen
Emneord:Nyheter
Note:Dubletter står oppstilt blant tidskriftene
Innhold:NVEs meddelelsesblad Fossekallen, samling av utgaver fra nr.1:1990 til nr.11:1990.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) N
Vurdering:
Vedlegg:Fossekallen 1990:1
Fossekallen 1990:2
Fossekallen 1990:3
Fossekallen 1990:4
Fossekallen 1990:5
Fossekallen 1990:6
Fossekallen 1990:7
Fossekallen 1990:8
Fossekallen 1990:9
Fossekallen 1990:10
Fossekallen 1990:11
Fossekallen 1990:12