Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fossekallen 1965-69
Forfatter:Norges Vassdrags- og Energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) N
Utgitt:Oslo : NVE
Omfang:1 b., flere pag. - ill.
Serie:Fossekallen
Emneord:Nyheter
Note:Dubletter står oppstilt blant tidskriftene
Innhold:NVEs meddelelsesblad Fossekallen, samling av utgaver fra nr.1:1965 til nr.4:1969.
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) N
2.exTilgjengelig1965-1967NVENVE-biblioteket556(05) N
3.exTilgjengelig1968-1970NVENVE-biblioteket556(05) N
Antall lån: 3
Vurdering:
Vedlegg:Fossekallen 1965:1
Fossekallen 1965:2
Fossekallen 1965:3
Fossekallen 1965:4
Fossekallen 1966:1
Fossekallen 1966:2
Fossekallen 1966:3
Fossekallen 1966:4
Fossekallen 1967:1
Fossekallen 1967:2
Fossekallen 1967:3
Fossekallen 1967:4
Fossekallen 1968:1
Fossekallen 1968:2
Fossekallen 1968:3
Fossekallen 1968:4
Fossekallen 1969:1
Fossekallen 1969:2
Fossekallen 1969:3
Fossekallen 1969:4