Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fossekallen 1971
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) N
Utgitt:Oslo : NVE
Omfang:1 b., flere pag. - ill.
Serie:Fossekallen ; 1971
Emneord:Nyheter
Note:Dubletter står oppstilt blant tidskriftene
Innhold:NVEs meddelelsesblad Fossekallen, samling av utgaver fra nr.1:1971 til nr.6:1971.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05) N
2.exTilgjengelig1971-1972NVENVE-biblioteket556(05) N
Antall lån: 1
Vurdering:
Vedlegg:Fossekallen 1971:1
Fossekallen 1971:2
Fossekallen 1971:3
Fossekallen 1971:4
Fossekallen 1971:5
Fossekallen 1971:6