Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fossekallen 1960-64
Forfatter:Norges vassdrags- og energidirektorat
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) N
Utgitt:Oslo : NVE
Omfang:1 b., flere pag. - ill.
Serie:Fossekallen
Emneord:Nyheter
Note:Dubletter står oppstilt blant tidskriftene
Innhold:NVEs meddelelsesblad Fossekallen, samling av utgaver fra nr.1:1960 til nr.4:1964.
Eier:NVE
Eksemplar:3. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exUtlåntNVENVE-biblioteket556(05) N08.11.2020
2.exTilgjengelig1959-1961NVENVE-biblioteket556(05) N
3.exTilgjengelig1962-1964NVENVE-biblioteket556(05) N
Antall lån: 6
Vurdering:
Vedlegg:Fossekallen 1960:1
Fossekallen 1960:2
Fossekallen 1960:3
Fossekallen 1960:4
Fossekallen 1961:1
Fossekallen 1961:2
Fossekallen 1961:3
Fossekallen 1961:4
Fossekallen 1962:1
Fossekallen 1962:2
Fossekallen 1962:3
Fossekallen 1962:4
Fossekallen 1963:1
Fossekallen 1963:2
Fossekallen 1963:3
Fossekallen 1963:4
Fossekallen 1964:1
Fossekallen 1964:2
Fossekallen 1964:3
Fossekallen 1964:4