Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstagere ved virksomhetsoverdragelse - HR-2020-1339-A, (sak nr. 19-152294SIV-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett domDomHøyesterett 2020
Henvisning til lovs bestemmelser i ansettelseskontrakter var bindende avtalevilkår for erverver etter virksomhetsoverdragelse : HR-2020-1339-A (ISS Facility Services)Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenMulder, Bernard Johann2020
Kommentar til HR-2020-1339-A, «ISS-dommen» i HøyesterettArtikkel - elektroniskJuridika InnsiktHolo, Lars2020
Statsansattes rettigheter etter virksomhetsoverdragelseArtikkel - elektroniskEuroRettTinnesand, Eirin2020