Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel 
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År Descending
Arbeidsgivers trekk i lønn for påstått feilutbetaling (motregning). Tolkning av arbeidsavtale med klausul om lønnstrekk. Tilbakebetaling. Condictio indebiti. Dissens 4-1. HR-2021-2532-AArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenBråthen, Gina2022
Ferjesamband på anbud : Virksomhetsoverdragelse etter yrkestransportloven § 8 (2)Artikkel - elektroniskArbeidsrettWeltzien, Kurt2021
Utvelgelseskrets og -kriterier, ikke styringsretten, som ramme for utvelgelse ved nedbemanning : – en kommentar til Søreide og Carlsens artikkel i Arbeidsrett nr. 1/2020Artikkel - elektroniskArbeidsrettDrevland, Tonje H.2021
Virksomhetsoverdragelse i statlig sektorArtikkel - elektroniskArbeidsrettLilli, Marco2021
Kommentar til HR-2020-1339-A, «ISS-dommen» i HøyesterettArtikkel - elektroniskJuridika InnsiktHolo, Lars2020
Henvisning til lovs bestemmelser i ansettelseskontrakter var bindende avtalevilkår for erverver etter virksomhetsoverdragelse : HR-2020-1339-A (ISS Facility Services)Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenMulder, Bernard Johann2020
Statsansattes rettigheter etter virksomhetsoverdragelseArtikkel - elektroniskEuroRettTinnesand, Eirin2020
Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstagere ved virksomhetsoverdragelse - HR-2020-1339-A, (sak nr. 19-152294SIV-HRET) : 26. juni 2020 avsa Høyesterett domDomHøyesterett 2020