Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel 
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År Descending
Fast eiendoms rettsforholdElektronisk bok Falkanger, Thor2023
Fast eiendoms rettsforholdBokJuridikaFalkanger, Thor2023
The Karibu Foundation mot Norge – Full «vindikasjon» for tomtefesteinstituttetArtikkel - elektroniskLov og rettJorem, Henrik2023
Tidsavgrensede festekontrakterArtikkel - elektroniskTidsskrift for eiendomsrettSmistad, Bjørn Terje2022
TingsrettElektronisk bok Falkanger, Thor2022
TingsrettBok Falkanger, Thor2021
Tomtebegrepene i tomtefesteloven – særlig om grensen mellom feste av bolig- og fritidstomter og andre tomterArtikkel - elektroniskTidsskrift for eiendomsrettMo, Einar 2021
HR-2019-1206-A, (sak nr. 18-179157SIV-HRET) : 24. juni 2019 avsa Høyesterett domDomHøyesterett 2019
HRD 22. april 2015 – HR-2015-00843-S. Tomtefeste og EMKArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenØrjasæter, Jo2015
Tomtefeste – nye avklaringer fra Høyesterett om regulering av festeavgift – Rt. 2013 s. 504 og Rt. 2013 s. 705Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenStenseth, Geir2013
HRD 26.10.2011 – uthuling av tomtefestelova § 15 på basis av avtaleloven § 36?Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenStavang, Endre2012
Tomtefeste – Lindheim-dommen (EMD) av 12. juni 2012Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenStavang, Endre2012
Festeavgiftsforhøyelse – enda en gang: Rt. 2011 s. 129Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenFalkanger, Thor2011
Omsettelighet som vilkår for gyldig pantBokkapittel Eriksen, Gunnar2009
Grunneierens vern etter Grunnlov og EMK ved tvungen forlengelse og innløsning – tre plenumsdommer (HR-2007-01593-P, HR-2007-01594-P og HR-2007-01595-P)Artikkel - elektroniskNytt i privatrettenFalkanger, Thor2007
Page 1 of 2 (20 items)Prev12Next