Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Tidsavgrensede festekontrakter
Ansvar:Bjørn Terje Smistad
Forfatter:Smistad, Bjørn Terje
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Tidsskrift for eiendomsrett
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2022
Omfang:S. 42–64
Serie:Tidsskrift for eiendomsrett ; 1/2022
Emneord:Kontrakter / Tomtefeste / Vitenskapelig publikasjon
Stikkord:13221/08 (Lindheim) / HR-2007-1595-P (Sørheim) / HR-2015-843-S (Grimstvedt) / LB-2017-109751 / LB-2017-159604 / LB-2017-163339 / LB-2018-44490 / LE-2013-5561 / LE-2017-8880 / LH-2020-83147 / Rt-2007-1308 (Sørheim) / Rt-2015-421 (Grimstvedt) / Tomtefesteloven (1996) § 15 / Tomtefesteloven (1996) § 33 / Tomtefesteloven (1996) § 37 / TOSLO-2013-174303
Innhold:Sammendrag
Hvorvidt et festeforhold er avtalt tidsavgrenset eller ikke, kan ha stor økonomisk betydning for partene ved lovfestet adgang til å kreve oppregulering av festeavgiften eller innløsning av festetomt til bolig- eller fritidshus. Det er derfor viktig å avklare hva som i tomtefestelovens forstand er en tidsavgrenset festekontrakt. Lagmannsrettene har i flere avgjørelser kommet til ulike resultater, og spørsmålet er ikke avklart av Høyesterett.

Nøkkelord: rullerende festekontrakter,tidsavgrenset festekontrakt
Del av verk:Tidsskrift for eiendomsrett 1/2022

Vedlegg:- Juridika
- Idunn