Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Høyesteretts dom i Rt. 2015 s. 421 (Grimstvedt) – Regulering av festeavgift og forholdet til eiendomsvernet i EMK TP 1-1
Ansvar:Christopher B. Eriksen, Kristian Nørgaard
Forfatter:Eriksen, Christopher Bårtvedt / Nørgaard, Kristian
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Tidsskrift for eiendomsrett
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2015
Omfang:S. 183-215
Serie:Tidsskrift for eiendomsrett ; 2/2015
Emneord:Festeavgift
Stikkord:HR-2015-843-S (Grimstvedt) / Rt-2015-421 (Grimstvedt)
Note:tidsskrift-for-eiendomsrett/2015/2/artikkel/eriksen
Vedlegg:- Juridika
- Idunn