Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Legal Regulation of Whole Genome Sequencing of Listeria monocytogenes in the Food Industry: Challenges, Attitudes, Possibilities
Ansvar:Christiane Hunsbedt, Lee A. Bygrave, Annette Fagerlund og Solveig Langsrud
Forfatter:Hunsbedt, Christiane / Bygrave, Lee A. / Fagerlund, Annette
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett, 2023
Omfang:134 sider
Serie:Complex ; 2/2023
Emneord:DNA / Matvarer
Geografiske emneord:Danmark / Norge / Østerrike
Innhold:Rapporten redegjør for rettslige og organisatoriske utfordringer knyttet til innføring av DNA sekvenseringsteknologi for overvåkning og kontroll av matbårne patogene bakterier (hovedsakelig Listeria monocytogenes) i norsk matindustri. Rapporten er et nybrottsarbeid utformet i regi av forskningsprosjektet "Food safety with high precision – Pathogenomics for the food industry" (PathoSeq). Prosjektet ble ledet av Nofima og finansiert av Norges forskningsråd. Mer om prosjektet her: https://nofima.com/projects/pathoseq/

Vedlegg:- Hos utgiver