Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Forslag til lover og forskrifter med betydning for personvern
Ansvar:Lars Petter Fremstad, Lene Jeanette Johansen, Inger Marie Kristiansen Liepelt, Rose Margrethe Monrad og Dag Wiese Schartum
Forfatter:Fremstad, Lars Petter / Johansen, Lene Jeanette / Liepelt, Inger Marie Kristiansen
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett, 2024
Omfang:100 sider
Serie:Complex ; 1/2024
Emneord:Forskrifter / Lover / Personvern
Stikkord:Forordning (EU) 2016/679 - Personvernforordningen (GDPR)
Innhold:Rapporten inneholder enkel statistikk som tallfester viktige sider ved denne rettsutviklingen, og refererer hovedinnholdet av alle 169 saker Datatilsynet gav høringssvar på. Rapporten er en gullgruve for den som vil forstå hvordan lovgivning av betydning for personvern utvikler seg. Datagrunnlaget fra prosjektet er tilgjengelig for de som vil forske videre på disse endringene.

Vedlegg:- Hos utgiver