Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Monopolkontroll av nettvirksomheten : en drøfting av regime og incentivstrukturen
Forfatter:Uthus, Bård Olav / Wangensteen, Ivar
Signatur:621.3(05) U
Utgitt:Trondheim : SINTEF energiforskning, 1999
Omfang:91 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-594-1515-1
Serie:EFI TR ; A4933
Emneord:Effektivitet / Fordelingsnett / Inntektsregulering / Monopolkontroll
Note:Rapporten drøfter sterke og svare sider ved den inntektsreguleringen som ble
innført overfor regionale og lokal netteiere i 1997.
Rapporten konkluderer med at monopolregulering baert på inntekstak er
et riktig prinsipp, men at det er svakheter i den måten inntektstaket i dag
fastlegges på. Det foreslås videre aktivitet for å komme fram til bedre metoder.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket621.3(05) U
Vurdering: