Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av IKT : kost/nytte-vurderinger og anbefalinger
Forfatter:Grande, Ove S. / Graabak, Ingeborg
Signatur:621.3(05) S
Utgitt:Oslo : SINTEF Energiforskning, 2004
Omfang:51 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-436-0503-7
Serie:EFI TR ; A5979
Emneord:Belastningsstyring / Nettselskaper / Toveiskommunikasjon
Note:Oppdragsgiver: EBL Kompetanse AS
Innhold:I forbindelse med prosjektet "Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av IKT" er det
bygd ut toveiskommunikasjon /2KV) for automatisk måleravlesning til ialt 10 894
kunder, i hovedsak husholdning, hos Buskerud Kraftnett og Skagerak Nett. Hos ca
50% av kundene er det etablert fjernstyring av deler av forbruket via 2VK-syste-
met. I denne rapporten er det presentert en beregning av nettselskapenes netto
bedriftsøkonomiske nytte ved etablering av 2VK. Dessuten er samfunnets og andre
aktørers nytte av og betalingsvilje for etablering av infrastrukutr diskutert. Rap-
porten avsluttes med prosjektets anbefalinger for framtidig utbygging av 2VK i
Norge.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket621.3(05) S
Vurdering: