Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Effektiv kartlegging av klimafaktorer i everkenes forsyningsområder
Ansvar:Arne P. Brede, Steinar Refsnæs
Forfatter:Brede, Arne P. / Refsnæs, Steinar
Signatur:621.3(05) E
Utgitt:Trondheim : EFI, 1992
Omfang:39 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-594-0417-6
Klassenummer:502.33
Serie:EFI TR ; A3952
Emneord:Elektriske fordelingsnett / Høyspenningsteknologi / Kartverk / Klimafaktorer / Kraftledninger
Innhold:Utnyttelse av erfaringer med kartlegging av korrosjonsmiljø (./1) og presentasjon av klimafaktorer på geografisk kartunderlag (./2) kan optimalisere kraftledningsprosjektering og muliggjøre mer rasjonelt vedlikehold ved å utnytte registrerte og bearbeidede miljødata lagret i relasjonsdatabaser. Resultater fra korrosjonsundersøkelser kan f.eks. presenteres som isolinjer i et digitalt kartverk sammen med ledningskart og annen miljørelatert levetidsdata.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering: