Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kunnskapsstatus EFFEKT: Effektknapphet : Basis for videre forskning
Ansvar: Gerard Doorman, Ove S. Grande
Forfatter:Doorman, Gerard / Grande, Ove S.
Signatur:621.3(05) S
Utgitt:Trondheim : SINTEF energiforskning, 2002
Omfang:41 bl. - ill.
Klassenummer:621.3.016
Serie:EFI TR ; A5604
Emneord:Effektsvikt / Forbrukerfleksibilitet / Marked
Note:Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Innhold:Denne rapporten gir en oversikt over resultater fra Norges forskningsrås EFFEKT
program (1996-2000) samt noen andre relevante prosjekter. Rapporten fokuserer
på områder som er relevante for effektknapphetsproblematikken. Rapporten er
utarbeidet som en del av underlaget før oppstarten av kompetanseprosjektet
"Competence Building - Capacity Shortage". Utfordringen er å finne gjennomfør-
bare løsninger som tilfredsstiller kravene fra markedsaktører, systemoperatører
og markedsoperatør.
I appendix refereres hoveddata for prosjektene som er gjennomgått som grunn-
lag for denne rapporten.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket621.3(05) S
Vurdering: