Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av IKT : analyseresultater
Forfatter:Graabak, Ingeborg / Feilberg, Nicolai
Signatur:621.3(05) S
Utgitt:Oslo : SINTEF Energiforskning, 2004
Omfang:56 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-436-0512-6
Serie:EFI TR ; A5980
Emneord:Belastningsstyring / Kraftprodusenter / Tariffer / Toveiskommunikasjon
Note:Oppdragsgiver: EBL Kompetanse AS
Innhold:I forbindelse med prosjektet "Forbrukerfleksibilitet ved effektiv bruk av IKT" er det
bygd ut toveiskommunikasjon (2VK) for automatisk måleravlesning til ialt 10 894
kunder, i hovedsak husholdning, hos Buskerud Kraftnett og Skagerak Nett. Hos ca
50% av kundene er det etablert fjernstyring av deler av forbruket via 2VK. Time-
verdier fra en stor del av disse kundene er analysert hos SINTEF Energiforskning.

Denne rapporten beskriver resultater fra analysene. Hensikten med analysene
har vært å måle endringen i forbruk som resultat av at kundene har fått nye tids-
variable nettariffer og kraftprodukter. Kvaliteten på teknologien mht tilgjengelighet
av måledata og feilregistreringer er også vurdert.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket621.3(05) S
Vurdering: