Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Prissignaler og sluttbrukerfleksibilitet i knapphetssituasjoner
Ansvar:Arngrim Hunnes og Ove S. Grande
Forfatter:Hunnes, Arngrim / Grande, Ove S.
Signatur:621.3(05) E
Utgitt:Trondheim : SINTEF energiforskning, 2002
Omfang:46 bl. - diagr.
ISBN/ISSN:82-594-2331-6
Klassenummer:621.311:338.5
Serie:EFI TR ; TR A5668
Emneord:Effektsvikt / Kraftmarked / Prisregulering / Tariffer
Note:EBL serienr.: EBL-K 80-2002
Innhold:Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet "Forbrukerfleksibilitet ved
effektiv bruk av IKT". Prosjektets målsettinger er (i) å fremskaffe beslutnings-
grunnlag og foreslå rammebetingelser for en prioritert utbygging av infrastruktur
basert på fremtidens IKT-løsninger og (ii) utvikle, teste og evaluere ulike tiltak som
stimulerer fleksibilitet i forbruk med utgangspunkt i kraftpris, nettleie og nye
markedsløsninger.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket621.3(05) E
Vurdering: