Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nytteverdi av toveiskommunikasjon
Ansvar:Petter Støa
Forfatter:Støa, Petter / Rustad, Helge
Signatur:621.3(05) E
Utgitt:Trondheim : EFI, 1993
Omfang:27 bl. - fig.
ISBN/ISSN:82-594-0574-1
Serie:EFI TR ; A4094
Emneord:Energimarkedet / Nytteverdier / Toveiskommunikasjon
Note:Rapporten inneholder estimat av nytteverider av nye funksjoner og tjenester gjort
mulig ved målere med toveiskommunikasjon. Det er tatt utgangspunkt i tidligere
rapporter fra Norenergi om emnet, og en liste av funksjoner utarbeidet av energi-
verk, forskningsinstitutt og leverandører i fellesskap. De er gruppert under følgende
overskrifter: - Avlesning og avregning; - Tariffer; - Jordfeilsovervåking;
- Leveringskvalitet; - Belastningsmålinger; - Laststyring.
Der det er mulig er potensiell gevinst kvantifisert, hvis ikke er det gitt en kvalitativ
vurdering. Der tall er beregnet er metodikken dokumentert, slik at leseren selv kan
vurdere i hvilken retning endrede rammevilkår eller særegenheter for et gitt energi-
verk vil påvirke den estimerte verdien.
Resultatene er sammenstilt i en oppsummering i slutten av rapporten. Undersøkelsen
viser at investeringen i utstyr med toveiskommunikasjon kan forsvares hvis flere
grupper innen et energiverk går sammen om å utnytte utstyret. Realisering av funk-
sjoner knyttet til kun en av de tradisjonelle avdelingene (for eksempel måleravdeling-
en), vil normalt ikke være nok. Støst potensiale ligger i utvikling av nye typer tariffer
basert på økt interaksjon mellom energiverket og kundene. Det er helt klart at de-
reguleringen av energimarkedet er en viktig faktor i denne sammenhengen.
Rapporten er et nyttig utgangspunkt for energiverk som står foran investeringer i
måleutstyr for håndering av et energimarked hvor alle kategorier av kunder kan be-
tjenes på en fleksibel måte.
Innhold:Laget på oppdrag fra NVE og Norges Energiverkforbund (NEFV)
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket621.3(05) E
Vurdering: