Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel Ascending
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År 
Arbeidsforholdets stilling ved virksomhetsoverdragelse fra konkursbo : - en studie i krysningsfeltet mellom kontinuitetshensyn og opphørshensyn med særlig henblikk på adgangen til å avtale prøvetidBokkapittel Jakhelln, Henning2008
Arbeidsrett – oppsigelse i prøvetid - HR-2021-605-A, (sak nr. 20-158072SIV-HRET) : 18. mars 2021 avsa Høyesterett domDomHøyesterett 2021
Heving av arbeidskontrakter i koronaens tid : – Arbeidsmiljøloven § 15-3 (10) – aktuell eller en anakronisme?Artikkel - elektroniskLov og rettWeltzien, Kurt2020
Kommentar til Høyesteretts dom HR-2019-1986-A om nedbemanning i «Telenor-saken» Artikkel - elektroniskJuridika InnsiktThorkildsen, Tarjei2020
Nedbemanning og rasjonalisering i lys av senere års rettspraksisArtikkel - elektroniskEurojuris informererLarhammer, Sverre2020
Oppsigelse ved sykdom og sykefraværBok Engan, Anne-Beth Meidell2020
Oppsigelse ved sykdom og sykefraværElektronisk bokJuridikaEngan, Anne-Beth Meidell2020