Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Geofaglig befaring i Hovdenområdet, Setesdal
Ansvar:Per Einar Faugli
Forfatter:Faugli, Per Einar
Signatur:719 K
Utgitt:Oslo : NVE, 1977
Omfang:6 s. + vedl. - ill.
Serie:Kontaktutvalget. Oppdragsrapport ; 77:01
Emneord:Geomorfologi / Kvartærgeologi
Geografiske emneord:Otra / Setesdal
Note:Utgitt av Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo
Serietittel på omslaget: Rapport

Inngår i serien : Interne rapporter/Oppdragsrapporter
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 K
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 K
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/kontaktutvalget/oppdragsrapport/oppdragsraport77_01.pdf