Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartærgeologiske trekk i nedslagsfeltene til Etna og Dokka
Ansvar:J.O. Hagen & J.L. Sollid
Forfatter:Hagen, Jon Ove / Sollid, Johan Ludvig
Signatur:719 K
Utgitt:Oslo : NVE, 1980
Omfang:17 s. - ill.
Serie:Kontaktutvalget. Oppdragsrapport ; 80:03
Emneord:Kvartærgeologi / Vassdragsreguleringer
Geografiske emneord:Dokka / Etna / Oppland
Note:Utgitt av Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo
Serietittel på omslaget: Rapport

Vedlegg (i lomme): Carlson, Raastad & Sollid 1979: Innlandsisens avsmelting i sørlige Jotunheimen og tilgrensende områder. Norsk geogr. Tidsskr. 33. 173-186. 1 pl.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 K
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/kontaktutvalget/oppdragsrapport/oppdragsrapport80_03.pdf
Vedlegg:Innlandsisens avsmelting i sørlige Jotunheimen og tilgrensende områder
Glasialgeologisk kart over Sørøstlige Jotunheimen og tilgrensende områder