Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vurdering av de geofaglige, botaniske og ornitologiske forholdene i forbindelse med videre utbygging av Skafså-anleggene i Telemark
Ansvar:Odd Erling Sjulsen, Britt Hveem & Rune Bergstrøm
Forfatter:Sjulsen, Odd Erling / Hveem, Britt / Bergstrøm, Rune
Signatur:719 K
Utgitt:Oslo : NVE, 1984
Omfang:24 s. - ill.
Serie:Kontaktutvalget. Oppdragsrapport ; 84:01
Emneord:Berggrunnsgeologi / Botanikk / Ferskvannsbiologi / Geologi / Ornitologi / Vassdragsreguleringer / Vegetasjon / Våtmarksområder
Geografiske emneord:Arendalsvassdraget / Skafsåvassdraget / Telemark / Tokke kommune
Note:Utgitt av Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo
Serietittel på omslaget: Rapport
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 K
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 K
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/kontaktutvalget/oppdragsrapport/oppdragsrapport84_01.pdf