Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fluvialgeomorfologisk befaring i Vefsnas nedbørfelt
Ansvar:Per Einar Faugli
Forfatter:Faugli, Per Einar
Signatur:719 K
Utgitt:Oslo : NVE, 1976
Omfang:29 s., 27 vedl. - ill.
Serie:Kontaktutvalget. Oppdragsrapport ; 76:05
Emneord:Fluvialgeomorfologi / Geomorfologi / Verneverdier
Geografiske emneord:Nordland / Vefsnavassdraget
Note:Utgitt av Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo
Serietittel på omslaget: Rapport
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 K
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 K
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/kontaktutvalget/oppdragsrapport/oppdragsrapport76_05.pdf