Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Jørpelandsvassdraget - en geofaglig oversikt : befaringsrapport med verdivurdering
Ansvar:Odd Erling Sjulsen
Forfatter:Sjulsen, Odd Erling
Signatur:719 K
Utgitt:Oslo : NVE, 1983
Omfang:17 s. - ill.
Serie:Kontaktutvalget. Oppdragsrapport ; 83:04
Emneord:Berggrunnsgeologi / Kvartærgeologi / Vassdragsreguleringer
Geografiske emneord:Jørpelandsvassdraget / Strand kommune
Note:Utgitt av Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo
Serietittel på omslaget: Rapport

Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 K
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/kontaktutvalget/oppdragsrapport/oppdragsrapport83_04.pdf