Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Geomorfologisk befaring i Nyset-Steggjevassdragene
Ansvar:Per Einar Faugli
Forfatter:Faugli, Per Einar
Signatur:719 K
Utgitt:Oslo : Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer. UIO, 1976
Omfang:36 s. - ill.
Serie:Kontaktutvalget. Oppdragsrapport ; 76:01
Emneord:Fluvialgeomorfologi / Geomorfologi / Hydrologi / Kvartærgeologi / Vassdragsreguleringer
Geografiske emneord:Nyset-Steggje-vassdragene / Årdal
Note:Inngår i serien : Interne rapporter/Oppdragsrapporter
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 K
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 K
Vurdering:
URL:N:\Verneplan for vassdrag\Kontaktutv-Vassdragsforsk\Kontaktutv 76-01 Nyset-Steggje.pdf