Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vistenvassdraget i Helgeland : kvartærgeologiske og geomorfologiske registreringer med vernevurderinger
Ansvar:L.M. Sollid & J.L. Sollid
Forfatter:Sollid, L.M. / Sollid, Johan Ludvig
Signatur:719 K
Utgitt:Oslo : NVE, 1984
Omfang:34 s. - ill.
Serie:Kontaktutvalget. Oppdragsrapport ; 84:02
Emneord:Berggrunnsgeologi / Flomfrekvens / Geomorfologi / Vassdragsreguleringer / Verneverdier
Geografiske emneord:Nordland / Vevelstad kommune / Vistenvassdraget
Note:Utgitt av Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo.
Serietittel på omslaget: Rapport

Vedlegg (i lomme): Vistenvassdraget kvarærgeologi og geomorfologi. Kart i målestokk 1:50 000
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 K
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/kontaktutvalget/oppdragsrapport/oppdragsrapport84_02.pdf
Vedlegg:Vistenvassdraget kvarærgeologi og geomorfologi. Kart