Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fluvialgeomorfologisk befaring i Etnas og Dokkas nedbørfelt
Ansvar:Just Gjessing : Inger Karin Engen
Forfatter:Gjessing, Just / prosjektleder: Gjessing, Just / Engen, Inger Karin
Signatur:719 K
Utgitt:Oslo : NVE, 1980
Omfang:101 s. - ill.
Serie:Kontaktutvalget. Oppdragsrapport ; 80:02
Emneord:Deltadannelse / Fluvialgeomorfologi / Sedimentasjon / Sedimentasjonsprosesser / Sedimenttransport
Geografiske emneord:Dokka / Etna / Oppland / Randsfjorden
Note:Utgitt av Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo
Serietittel på omslaget: Rapport
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 K
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket719 K
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/kontaktutvalget/oppdragsrapport/oppdragsrapport80_02.pdf
Vedlegg:Vedlegg 1. Etna/Dokka
Landformer i Etna og Dokkas nedbørfelt
Vedlegg 2. Etna-Dokka