Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Tradisjonelle smitteverntiltak anvendt under koronapandemien
Ansvar:Anne Kjersti Befring
Forfatter:Befring, Anne Kjersti
Materialtype:Elektronisk bok
Utgitt:Oslo : Karnov Group Norway, 2022.- 1. utgave
ISBN/ISSN:9788293816553
Serie:Karnov ; 6/2022
Emneord:Korona - COVID-19 / Pandemi
Stikkord:HR-2022-2171-A / HR-2022-2172-A / HR-2022-718-A (Hyttesøksmålet) / Smittevernloven (1994) / Smittevernloven (1994) § 1-5 / Smittevernloven (1994) § 4-1 / Smittevernloven (1994) § 7-12
Note:I Karnov.
Innhold:Denne boken gir en systematisk fremstilling av lovens vilkår for å bruke tradisjonelle smitteverntiltak under koronapandemien. Sentrale kriterier for hvordan den smittsomme sykdommen og utbruddet vurderes og kategoriseres, behandles i denne sammenhengen. Karantenereguleringer er sentralt og behandles konkret med utgangspunkt i reguleringer under koronapandemien. Boken tar for seg sentrale begreper som benyttes i smittevernloven og den internasjonale avtalen (IHR) Norge har sluttet seg til, og forholdet mellom IHR og EU-retten. Prinsipielle spørsmål om legalitet, det vil si kravet om hjemmel i lov, forholdsmessighet og hvordan sentrale menneskerettigheter kommer til anvendelse under en pandemi, analyseres. analyseres i boken. Det samme gjelder hvordan sentrale menneskerettigheter kommer til anvendelse under en pandemi.

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Karnov