Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:EØS i trygderetten
Ansvar:Martin Andresen
Forfatter:Andresen, Martin
Materialtype:Elektronisk bok
Signatur:Karnov
Utgitt:Oslo : Karnov Group Norway, 2024.- 1. utgave, 1. versjon
ISBN/ISSN:978-82-93816-72-0
Serie:Karnov ; 6/2024
Emneord:EØS / NAV / Trygderett
Stikkord:Forordning (EF) nr. 883/2004 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 1 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 10 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 11 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 12 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 13 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 14 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 15 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 16 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 2 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 3 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 4 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 5 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 6 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 7 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 8 - Trygdeforordningen 2004 / Forordning (EF) nr. 883/2004 - Artikkel 9 - Trygdeforordningen 2004
Innhold:Boka gir en oversikt over EØS-rettens betydning på de ytelsene og tjenestene som NAV forvalter, med hovedvekt på trygdeforordningen og tilhørende rettspraksis. I etterkant av den alvorlige saken om NAV og rettsvesenets feilpraktisering av sentrale EØS-rettslige regler har det vært økt oppmerksomhet om EØS-regelverket på trygdeområdet. Norsk trygdelovgivning skal praktiseres i overensstemmelse med EØS-avtalens regler om likebehandling og fri bevegelighet, og norsk lov må vike hvis den er i motstrid med EØS-avtalen og tilhørende sekundærrett. I kapittel 1 gjennomgås grunntrekkene i forholdet mellom EØS-retten og nasjonal trygdelovgivning. De øvrige kapitlene omhandler trygdekoordinering, dette er på mange måter en kompleks del av trygdejussen. Kompleksiteten springer ut av at trygdeforordningen koordinerer nasjonale trygdeordninger, den harmoniserer dem ikke. For å kunne anvende reglene riktig må man derfor forholde seg både til EØS-reglene og til nasjonal trygdelovgivning – som igjen skal tolkes i lys av prinsippene i EØS-avtalens hoveddel. Kapittel 2 og 3 presenterer trygdeforordningen og gjennomføringsforordningen, med fellesbestemmelser og prinsipper, mens kapittel 4 handler om lovvalgsreglene. Kapittel 5 gir korte oversikter over særregler for ulike ytelser, og kapittel 6 handler om administrativt samarbeid.

Ekstern:Oppslag i Oria
Vedlegg:- Karnov