Rettsinfo
  • Portal
  • Søk
    v
  • Min konto
  • Logg på
  • Marcdata
  • RIS
  • Referanse
Tittel:Lene Wacher Lentz: Secret Police Investigations on the Internet : Original title: Politiets hemmelige efterforskning på internettet. Article based PhD dissertation
Ansvar:Thomas Neumann
Forfatter:Neumann, Thomas
Materialtype:Artikkel - elektronisk
Signatur:Nordic Journal of Studies in Policing
Utgitt:Oslo : Universitetsforlaget, 2023
Omfang:S. 1-3
Serie:Nordic Journal of Studies in Policing ; 1/2023
Emneord:Bokanmeldelse
Note:Open access. Creative Commons (CC BY 4.0)
Del av verk:Nordic Journal of Studies in Policing 1/2023

Vedlegg:- Rettsinfo.no
- Juridika
- Idunn