Rettsinfo
 • Portal
 • Søk
  v
 • Treffliste
 • Min konto
 • Logg på
 • Skriv ut
  v
 • Eksport
  v
Tittel 
Dokumenttype 
Signatur / Beskrivelse 
Forfatter 
År Descending
Rettigheter i fast eiendom : en innføring i tingsrettBok Bergsholm, Einar2024
Fra rettspraksis. «Ekspropriasjon mot naturalerstatning» og et eventuelt sakskostnadsvern etter Grunnloven § 105 : En kommentar til høyesterettsavgjørelse HR-2023-1053-AArtikkel - elektroniskKart og planLarsen, Ingrid Wang2023
Fast eiendoms rettsforholdElektronisk bok Falkanger, Thor2023
Fast eiendoms rettsforholdBok Falkanger, Thor2023
Både ekspropriasjon og jordskifte er underlagt de skranker som følger av at eiendomsretten er et konstitusjonsbeskyttet rettsgode. Grunnloven § 105 er dermed ikke til hinder for at en part kan velge mellom ekspropriasjon og jordskifte : i søken etter hjemmel fArtikkel - elektroniskNytt i privatrettenStenseth, Geir2023
Sak om utvidelse av vei kan anlegges som jordskiftesak - HR-2023-1053-A, (sak nr. 22-156230SIV-HRET) : 7. juni 2023 avsa Høyesterett kjennelseDomHøyesterett 2023
Faste eiendommers rettsforholdElektronisk bok Mo, Einar2023
Fast eiendoms rettsforhold : kort forklartElektronisk bokJuridikaBull, Kirsti Strøm2023
Fast eiendoms rettsforhold : kort forklartBok Bull, Kirsti Strøm2023
Faste eiendommers rettsforholdBok Mo, Einar2023
Kommuners gjennomføring av reguleringsplaner med ekspropriasjonBok Vaboen, Vegard Eikeland2022
Lærebok i miljøforvaltningsrettElektronisk bok Bugge, Hans Chr.2022
Lærebok i miljøforvaltningsrettBokJuridikaBugge, Hans Chr.2022
Vern av berettigede forventninger på det økonomiske området – en replikk til Ivar AlvikArtikkel - elektroniskTidsskrift for rettsvitenskapJorem, Henrik2021
Grunnlovsforslag har druknet i valgkampenArtikkel - elektroniskJuridika InnsiktKristoffersen, Martin Jacob2021
Page 1 of 6 (90 items)Prev123456Next