• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Klima, arealbruk og flommer i perspektiv
Ansvar:Arnor Njøs, Jordforsk
Forfatter:Njøs, Arnor / Eikenæs, Olianne / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / Skauge, Ola / Norvik, Erling
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:27 s.
Klassenummer:556.166
Serie:Hydra notat ; 1997:8
Emneord:Flom / Flomskade / Flomvern / Klima / Arealbruk
Geografiske emneord:Norge
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper, enkelte med egen notat- og rapportserie: (D) Databaser og GIS; (N) Naturgrunnlag og arealbruk, (T) Tettsteder; (F) Flomdemping, flomvern og flomhandtering;(R) Skaderisikoanalyse; (Mi) Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak; (Mo) Modellarbeid.
Hydra-prosjekt: Naturgrunnlag og arealbruk (N03). Ansvarlig institusjon: NVE
Innhold:Notatet er bygd på et litteraturstudium om klima, arealbruk, flommer og menneskelige inngrep i vassdrag og deres nedbørsfelt fra ca. 1300 til i dag. [...]
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Ex2TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering: