• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Quantifying uncertainty in HBV runoff forecasts by stochastic simulations
Ansvar:Øyvind Langsrud...[et al.], Norwegian Computing Center (Norsk regnesentral)
Forfatter:Langsrud, Øyvind / Eikenæs, Olianne / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / Skauge, Ola / Frigessi, Arnaldo / Follestad, Turid / Høst, Gudmund / Hirst, David
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 1999
Omfang:38 s. - fig.
Klassenummer:556.166
Serie:Hydra notat ; 1999:2
Emneord:Flom / Flomskade / Flomvern / HBV-modellen / Prognoser
Geografiske emneord:Norge
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper, enkelte med egen notat- og rapportserie: (D) Databaser og GIS; (N) Naturgrunnlag og arealbruk, (T) Tettsteder; (F) Flomdemping, flomvern og flomhandtering;(R) Skaderisikoanalyse; (Mi) Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak; (Mo) Modellarbeid.
Hydra-prosjekt: Quantifying uncertainty in hydrological and meteorological forecast (F7). Ansvarlig institusjon: Norwegian Computing Center / Norsk Regnesentral
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Ex2TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering: