• Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vassdragsmodell HYDRA : tilpassing til Glommavassdraget
Ansvar:Knut Alfredsen, SINTEF [og] Ånund Killingtveit
Forfatter:Alfredsen, Knut / Eikenæs, Olianne / Skauge, Ola / Njøs, Arnor / Faugli, Per Einar / Killingtveit, Ånund
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556.166
Utgitt:Oslo : NVE, 2000
Omfang:26 s. - ill., fig.
Klassenummer:556.166
Serie:Hydra notat ; 2000:3
Emneord:Flom / Flomskade / Flomdemping / Flomvern / Vassdragsmodeller
Geografiske emneord:Glomma
Note:Hydra er et forskningsprogram om flom initiert av NVE i 1995. Programmet har en
tidsramme på 3 år, med avslutning i april 2000. Hydra har 7 faglige undergrupper,
enkelte med egen notat- og rapportserie: D (Databaser og GIS); N (Naturgrunnlag
og arealbruk), T (Tettsteder); F (Flomdemping, flomvern og flomhandtering);
R (Skaderisikoanalyse); Mi (Miljøvirkninger av flom og flomforebyggende tiltak);
Mo (Modellarbeid)
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.166
Ex2TilgjengeligNVENVE556.166
Vurdering: