• Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
v
  • Gi vurdering
  • Reserver
  • Fjernlån
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flommen på Østlandet 1995 : beredskapstiltak
Ansvar:Gunnar Brox i samråd med Beredskapsseksjonen
Forfatter:Brox, Gunnar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:48 s. - ill.(kol.)
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 1995:34
Emneord:Regulering / Flom
Innhold:Flommen på Østlandet i juni 1995 skapte store komplikasjoner for befolkning og infrastruktur langs vassdragene. Rapporten gir et bilde av den innsats og de beredskapstiltak som ble gjennomført for å redusere skadevirkningene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_34.pdf