Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Sørpeskredfare på regionalt nivå : treffsikkerheita til varslinga
Ansvar:redaktør: Gaute Brunstad Øyehaug, Monica Sund og Hervé Colleuille
Forfatter:Sund, Monica / forf.: Colleuille, Hervé / red.: Øyehaug, Gaute Brunstad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:37 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1670-7 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:17
Emneord:Aktsomhetsnivå / Jordskredvarsling / Regional skredvarsling / Skredvarsel / Sørpeskred / Sørpeskredfare / Treffsikkerhet / Varslingstjeneste
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Treffsikkerheita til delen av Jordskredvarslinga som omhandlar
sørpeskred er vurdert for perioden 2014–2017. Mellom 2014–2017 er 92 % av vanskelege varslingsdagar varsla korrekt, medan ut av dagar med auka aktsemdnivå er 40 % korrekt varsla.

Fire manglande varsel er undersøkt, og årsakene er menneskeleg svikt, og lokal fare for sørpeskred i staden for regional fare.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_17.pdf