• Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
v
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skog som vern mot skred - juridisk betenkning
Ansvar:redaktør: Rune Nordrum ; forfattere: Rune Nordrum ... [et al.]
Forfatter:Nordrum, Rune
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:31 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1794-0 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:624.131.54.001
Serie:NVE Rapport ; 2018:100
Emneord:Juridiske forhold / Skog / Skredfare
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Rune Nordrum, Bente Ågren Høegh, Roar Skuterud og Odd Are Jensen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten ser på muligheter og begrensninger i dagens regelverk for å sikre skogens vernende funksjon mot skred og annen naturfare. Gruppa har flere
forslag til videre arbeid
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_100.pdf