• Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
v
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flomsonekart delprosjekt Øyslebø : oppdatering av flomsonekart 8-2005
Ansvar:redaktør: Kjartan Orvedal ; forfattere: Kjartan Orvedal, Camilla Meidell Roald
Forfatter:Orvedal, Kjartan / Roald, Camilla Meidell
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:5, 47 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1883-1 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(482.3)
Serie:NVE Rapport ; 2019:23
Emneord:Flomanalyser / Flomberegninger / Flomsoner / Terrengmodeller / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Mandalselva / Marnardal kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Dette er en oppdatert versjon av NVE Flomsonekart 2005:8
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsoner for 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, 500- og 1000- årsflom ved Øyslebø i Mandalselva. I tillegg er det laget flomsoner for 200-
og 1000-årsflommen ved et endret klima fram mot år 2100. Grunnlaget for
flomsonene er flomberegning, vannlinjeberegning, elvebunnsdata og
terrengmodell
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_23.pdf