Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Delrapport 2 - Krisestøtteverktøyet CIM – anbefalinger : naturfareprosjektet : delprosjekt 2 beredskap og krisehåndtering
Ansvar:forfatter: Bjørn H. Stuedal
Forfatter:Stuedal, Bjørn H.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1027-9 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:659.2]:502.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:76
Emneord:Beredskap / Kommunikasjon / Krisehåndtering / Offentlige etater
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Krisestøtteverktøyet CIM beskrives og vurderes basert på erfaringer fra etater som har det i bruk samt referat fra et seminar i Trondheim i april 2014. Det gis anbefalinger for innføring i JBV og NVE, samt for videre arbeid i SVV
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_76.pdf