• Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
v
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Strømforbruk mot 2040 : analyse av strømforbruk i Fastlands-Norge, Norden og utvalgte EU-land
Ansvar:redaktør: Dag Spilde ; forfattere: Dag Spilde ... [et al.]
Forfatter:Spilde, Dag
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:20 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1881-7 / 1501-2832
Klassenummer:330.567:620.9(4)
Serie:NVE Rapport ; 2019:22
Emneord:Elektrifisering / Energibruk / Energibruksutvikling / Fremskriving / Husholdning / Industri / Kraftforbruk
Geografiske emneord:Danmark / Finland / Frankrike / Norge / Storbritannia / Sverige / Tyskland
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Dag Spilde, Lene Elizabeth Hodge, Ingrid Helene Magnussen, Jarand Hole, Magnus Buvik og Hallgeir Horne
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er den tredje i rekken av NVEs analyse og fremskriving av energibruk. Mens de to første rapportene handlet om energibruk i Norge, er denne rapporten utvidet til også å handle om energibruk i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Hovedtrenden er at forbruket av strøm og bioenergi øker, mens forbruket av fossil energi går ned. NVE forventer at denne utviklingen fortsetter mot 2040. Veksten i strømforbruket forsterkes av elektrifisering i transportsektoren og ny kraftkrevende industri
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_22.pdf